Cum îmi pot valida cardul MasterCard? / Mastercard Withdrawals

Click here to skip to the English content

Dacă folosești un card MasterCard care a fost emis în afara țărilor enumerate mai jos, nu vei putea face retrageri în contul acestuia. Te rugăm să reții că aceste restricții nu sunt stabilite de Betfair, ci de MasterCard.

Pentru a retrage fonduri prin mijloace alternative, va trebui să validezi cardul MasterCard înregistrat.

Poți face acest lucru, trimițându-ne o copie a cardului. Nu trebuie să vedem decât fața cardului, care să arate doar ultimele 4 cifre ale numărului lung al cardului. Din motive de conformitate cu regulile de securitate, trebuie să acoperă/ascunde/taie primele 12 cifre ale numărului lung al cardului. Toate celelalte detalii de pe card trebuie să fie complet vizibile.

Te rugăm să reții că avem nevoie, de asemenea, de o copie a unui document de identificare dacă nu ai trimis niciunul până la acel moment.Dacă ai un card MasterCard virtual, atunci avem nevoie de o dovadă a faptului că ești titularul înregistrat. Te rugăm să ne trimiți un extras online sau o captură de ecran care să prezinte numărul cardului, numele titularului cardului și o tranzacție recentă cu Betfair.

Poți trimite aceste documente prin una dintre metodele următoare:

Image

  • Sistemul de încărcare securizată: Odată conectat la contul tău Betfair, selectează - „Contul meu” --> „Detalii cont”--> „Centru de upload documente” și încarcă o copie scanată sau o fotografie digitală de înaltă calitate a cardului tău. Din motive de conformitate cu regulile de securitate, trebuie să acoperi toate cifrele numărului cardului, cu excepția ultimelor patru.
  • E-mail: Contactează-ne și trimite-ne o copie scanată sau o fotografie digitală de înaltă calitate a cardului tău. Te rugăm să incluzi numele tău de utilizator în subiectul e-mailului. Din motive de conformitate cu regulile de securitate, trebuie să acoperi toate cifrele numărului cardului, cu excepția ultimelor patru.

Imediat ce cardul a fost validat, vei fi notificat prin e-mail și apoi îți vei putea procesa retragerea dorită.

Lista țărilor emitente de carduri MasterCard în care retragerile sunt acceptate:

Marea Britanie, Irlanda, Andorra, Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Gibraltar, Grecia, Ungaria, Islanda, Italia, Letonia, Luxemburg, Malta, Monaco, Olanda, Norvegia, România, San Marino, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția și Turcia.


If you are using a MasterCard that has been issued outside of countries listed below you will not be able to make any withdrawals to it. Please note that these restrictions are not set by Betfair but by MasterCard.

In order to withdraw funds to alternate means you will need to validate the MasterCard registered.

You can do this by sending us a copy of your card. We only need to see the front of the card, only showing the last 4 digits of the long card number. For Security Compliance you must blank out / hide / cross out the first 12 digits of the long card number. All other card details need to be fully visible.

Please note that we also require a copy of an identification document if you haven't sent one previously.In the case that you have a virtual MasterCard then we would need proof that you are the registered owner. Please send us an online statement or screenshot showing the card number, name of card holder and one recent transaction to Betfair.

You can send these documents via one of the following methods:

Image

  • Secure uploader: Once logged into your Betfair account, select - 'My Account' --> 'Account Details' --> 'Document Uploader' and upload a scan or high quality-digital photograph of your card. For Security Compliance you must blank out all card number digits except for the last four.
  • E-mail: Contact us with a scan or high quality-digital photograph of your card. Please include your username in the subject of your e-mail. For Security Compliance you must blank out all card number digits except for the last four.

As soon as your card has been validated you will be notified by e-mail and you will then be able to process your desired withdrawal.

List of MasterCard issued countries where withdrawals are accepted:

United Kingdom, Ireland, Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and Turkey.

Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.