De ce nu pot alege întotdeauna modul în care îmi retrag fondurile? / Why can't I always choose how I withdraw my funds?

Click here to skip to the English content

Când vine vorba de retragerea de fonduri, aplicăm o așa-numită „politică cu buclă închisă”. Aceasta înseamnă că, dacă ai depus fonduri în contul Betfair cu ajutorul unei surse de plată, va trebui să retragi fondurile în aceeași sursă de plată.

Ori de câte ori efectuezi o depunere sau o retragere, vei observa că cifra „Depunere netă” din sursa de plată respectivă se schimbă. Depunerile nete reprezintă diferența dintre Depunerile totale și Retragerile totale pe care le-ai efectuat pentru o anumită metodă de plată - cum ar fi un card de debit sau de credit. Valoarea Depunerii nete este calculată prin scăderea Retragerilor totale din valoarea Depunerilor totale.

  • Dacă ai depus mai mult decât ai retras cu o sursă de plată, vei avea o valoare pozitivă a Depunerilor nete.
  • Dacă ai retras mai mult decât ai depus cu o sursă de plată, vei avea o valoare negativă a Depunerilor nete.

Dacă ai folosit mai multe metode de plată, de exemplu un card de debit și un cont Neteller, va trebui să compensezi toate Depunerile nete efectuate cu ambele metode cu aceeași valoare a retragerilor, înainte de a putea retrage mai mult decât ai depus cu oricare dintre ele.
Această politică reprezintă doar unul dintre modurile în care protejăm atât compania Betfair, cât și clienții noștri împotriva fraudei și a activităților de spălare a banilor.

Exemplu de situație:Ai efectuat depuneri în valoare de 70GBP de pe cardul tău Visa (mai sus) și în valoare de 50GBP din contul tău Neteller. Depunerea netă cu cardul Visa este de 70GBP și cu Neteller de 50GBP.

După câteva parieri reușite pe site, soldul tău „Disponibil de retras” este de 500GBP. Vrei să retragi 150GBP. Metoda ta preferată de retragere este Neteller, însă, înainte de a putea retrage în contul Neteller mai mult de 50GBP, va trebui să „închizi bucla” și să compensezi Depunerea netă pozitivă a cardului Visa. Va trebui să retragi 70GBP înapoi pe card, fapt ce va duce la o valoare a Depunerii nete egale cu 0,00GBP. Odată ce ai făcut acest lucru, poți retrage 80GBP sau mai mult în Neteller.

Dacă, folosind din nou situația din exemplul de mai sus, metoda ta preferată de retragere ar fi contul bancar, va trebui să retragi 70GBP pe cardul Visa și 50GBP în Neteller. După efectuarea acestor retrageri vei avea Depuneri nete de 0,00GBP în ambele surse de plată, având acum libertatea de a retrage prin transfer bancar (sau orice altă metodă de plată înregistrată).

Image


We operate what's called a 'closed loop policy' when it comes to withdrawing funds. This simply means that if you've deposited into your Betfair account using a payment source, you'll need to withdraw funds back to that payment source as well.

Every time you make a deposit or a withdrawal, you'll notice the 'Net Deposit' figure on that payment source change. Net Deposits are the difference between the Total Deposits and Total Withdrawals you've made for a particular payment method - such as a debit or credit card. The Net Deposit figure is worked out simply by taking the Total Withdrawals amount from the Total Deposits amount.

  • If you have deposited more than you have withdrawn to a payment source you will have positive Net Deposits.
  • If you have withdrawn more than you have deposited to a payment source you will have negative Net Deposits.

If you've used more than one payment method, say a debit card and Neteller for example, you'd need to level off any positive Net Deposits made on both methods with the same amount of withdrawals before you'd be able to withdraw more than you've deposited on either.

This policy is just one way we protect both Betfair, and our customers, against fraud and money laundering.

Example situation:

Image

You made £70 worth of deposits from your Visa card (above) and £50 worth of deposits from Neteller. Your net deposit on your Visa card is £70 and on Neteller £50.

After some betting success on the site your 'Available to Withdraw' balance is £500. You wish to withdraw £150. Your preferred withdrawing method is Neteller, but before you are able to withdraw back to Neteller over and above £50 you will need to 'close the loop' and level off the positive Net Deposit on your Visa card. You'd need to withdraw £70 back to the card which will make the Net Deposit figure £0.00. Once this is done, you can withdraw £80 or more back to Neteller.

If, using the situation in above example again, your preferred withdrawal method is back to your bank account, you'll need to withdraw £70 back to Visa card and £50 back to Neteller. After those withdrawal's have been made you'll have Net Deposits of £0.00 on both payment sources, leaving you free to withdraw by bank transfer (or any other registered payment method).


 

Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.