Am efectuat retragerea cu o metodă de plată care nu mai este activă. Ce trebuie să fac? / I have withdrawn to a payment method which is no longer active. What shall I do?

Click here to skip to the English content

Plata nu este procesată încă de Betfair

Poți revoca retragerile cu cardul înainte de a fi procesate de noi (până la 24 de ore). Retragerile care nu au fost procesate vor fi afișate în „Retrageri în așteptare” din „Contul meu” --> „Retragere fonduri de la Betfair”. Poți revoca o retragere în așteptare, făcând clic pe butonul „Revocare” și retragerea îți va fi returnată instantaneu sub formă de sold disponibil în contul tău Betfair.

Plata a fost deja procesată de Betfair

Dacă retragerea a fost deja procesată de Betfair, este foarte probabil ca banca ta, emitentul cardului sau clientul portofelului electronic să țină fondurile într-un cont temporar sau „suspendat”, deoarece detaliile pe care le dețin despre metoda de plată nu mai sunt valabile. În acest caz, va trebui să ne contactezi, iar noi îți vom putea oferi o dovadă a acestei tranzacții, pe care tu va trebui să o prezinți băncii pentru a urmări fondurile."


Payment is not yet processed by Betfair

You can cancel card withdrawals before they have been processed by us (up to 24 hours). Withdrawals which are not yet processed will be displayed under “Pending Withdrawals” in “My Account” --> “Withdraw Funds from Betfair”. You can reverse a pending withdrawal by clicking on the “Reverse” button and your withdrawal will be instantly returned as an available balance in your Betfair account.

Payment has already been processed by Betfair

Should your withdrawal have already been processed from Betfair’s end, it is very likely that your bank, card issuer or e-wallet client holds the funds in a temporary or “suspense” account as the details they hold for the payment method are no longer valid. In this case, you will need to contact us and we will be able to provide a proof of this transaction which you will need to present to your bank to trace the funds.


 

Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.