Cum îmi pot schimba cardul și cum pot anula înregistrarea unui card? / How do I change or unregister my card?

Click here to skip to the English content

În secțiunea „Contul meu” >> „Contul meu Betfair” >> „Plăți” ?? „Detalii card” >> „Editare” poți vizualiza și modifica detaliile cardului. Poți modifica anumite părți ale detaliilor cardului, însă anumite informații nu pot fi schimbate:

Detalii card ce pot fi modificate:

 • Data de expirare
 • Data de început (dacă este cazul)
 • Adresa de facturare a cardului

Detalii card ce nu pot fi modificate:

 • Pseudonimul cardului
 • Numele deținătorului cardului
 • Numărul cardului
 • Tipul cardului

Dacă primești un card nou de la bancă cu același număr lung de card ca cel anterior, atunci poți schimba, pur și simplu, doar data de expirare (și data de început).

Dacă numărul lung de card s-a modificat față de cardul anterior, va trebui să înregistrezi cardul drept card nou.

În secțiunea „Contul meu” >> „Contul meu Betfair” >> „Plăți” >> „Detalii card” >> „Eliminare” poți anula înregistrarea cardului vechi. În funcție de depunerile nete din detaliile cardului, de perioada pentru care cardul a fost înregistrat sau dacă nu ai finalizat procesul de verificare KYC, este posibil să ți se ceară să furnizezi anumite documente pentru a-ți putea anula înregistrarea cardului vechi. Consultă "De ce nu îmi pot elimina cardul (expirat)?" pentru informații suplimentare.

Dacă nu poți șterge cardul din cont, contactează-ne pentru a-ți putea oferi asistență suplimentară.


In 'My Account' --> 'My Betfair Account' --> 'Payments' --> 'Card Details' --> 'Edit' you can view and amend your card details. You can amend certain parts of your card details while some information cannot be changed:

Changeable card details:

 • Expiry date
 • Start date (where applicable)
 • Card billing address

Unchangeable card details:

 • Card Nickname
 • Cardholder’s name
 • Card Number
 • Card Type

If you receive a new card from your bank with the same long card number as the previous one, then you simply can change the expiry date (and start date).

If the long card number has changed from the previous card, you will need to register the card as a new card.

In 'My Account' --> 'My Betfair Account' --> 'Payments' --> 'Card Details' --> 'Remove' you can unregister your old card. Depending on the net deposits of your card details, the length of time the card has been registered, or if you have not completed the KYC verification process you may be required to supply some documentation in order to unregister your old card. Please see “Why can I not remove my (expired) card?" for further information.

If you are unable to delete the card from your account, please contact us so we can advise you further.


 

Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.