De ce nu pot accesa vechiul site Exchange? / Why can't I access the old Exchange site?

Click here to skip to the English content

O notă din partea CTO

De ce închidem site-ul vechi?
Ne aflăm în prezent în plin proces de retragere a site-ului nostru vechi (sau „Clasic”), pe care știu că unii dintre clienții noștri încă îl folosesc. Aș dori să explic de ce facem acest lucru și de ce migrăm clienții pe noul site acum.

Site-ul vechi a fost construit acum mai mulți ani și a înlocuit site-ul Betfair original. Comunică direct cu vechea noastră platformă backend, care limitează volumul de trafic (cereri de preț, plasare de pariuri) pe care îl putem noi gestiona. Nu mai putem scala vechea platformă backend pentru a adăuga capacitate adițională, astfel încât să facă față cererii crescute.

Noul site (Exchange+) este construit pe o platformă backend complet nouă, care susține deja produsele noastre API și mobile. Putem adăuga capacitate la noua platformă în funcție de necesități, așa că putem oferi un serviciu Exchange mai rapid și mai stabil tuturor clienților noștri. Pentru a continua îmbunătățirea noii platforme, trebuie să o separăm de platforma veche, ceea ce înseamnă să oprim traficul ce provine de la site-ul web Clasic.  Clienții vor vedea în continuare piețele australiene în site-ul Clasic pe termen scurt atunci când îi migrăm la Exchange +.

Tehnologia internetului e evoluat și ea semnificativ de le construirea site-ului Clasic. Noul site profită de descoperirile făcute în domeniul instrumentelor de dezvoltare web, precum Angular JS, o tehnologie ultra-modernă, dezvoltată de Google și utilizată acum la scară largă de o varietate de site-uri. Aceasta este aceeași cu tehnologia pe care o folosim pentru produsele noastre mobile, fapt care ușurează lansarea de caracteristici noi pe toate canalele. Un bun exemplu îl reprezintă funcțiile Piețele mele și Marcaje, partajate între produsele desktop și cele mobile, astfel încât să poți accesa piețele de pe orice dispozitiv. De asemenea, putem aduce îmbunătățiri de securitate sau corecții importante pentru menținerea unui site securizat.

Noul site Exchange ușurează, de asemenea, dezvoltarea de funcții noi. Clienții care folosesc Exchange+ au acces la funcții care nu sunt disponibile în varianta Clasic, precum Încasarea (extinsă de curând și la cursele în desfășurare), piețe Each Way și vizualizarea datelor sprijinită de cele mai rapide fluxuri pe care le putem utiliza. Utilizatorii Exchange+ pot vedea, de asemenea, lichiditatea suplimentară oferită pe piețe ca rezultat al acumulării de lichidități (citește aici mai multe despre acest subiect).

De ce facem acum acest lucru?
Cred că noul site oferă beneficii semnificative clienților din cauze funcțiilor suplimentare puse la dispoziție. Nu mai putem menține în funcțiune vechiul site, din cauza riscului pe care îl prezintă pentru stabilitatea platformei Exchange de la baza sa. Prin migrarea clienților pe noul site, putem îmbunătăți stabilitatea serviciului Exchange și putem încorpora feedbackul tău în dezvoltarea continuă a site-ului.

Ce ar trebui să fac?
Dacă ceva nu funcționează pentru tine pe noul site, trimite-ne feedback. Ca reacție la feedbackul tău am extins deja ratele de împrospătare de 1 secundă pentru a acoperi întreaga durată de existență a unei piețe și am reintrodus funcția Piețele mele, precum și alte schimbări mici. Vom implementa o schemă de culori alternative și vom adăuga posibilitatea de a restrânge meniul din stânga al noului site în scurt timp. Consultă ghidul nostru de mai jos cu privire la setări cheie pe care le poți modifica pentru a configura noul site astfel încât acesta să funcționeze așa cum vrei.

Configurarea Exchange+
Știm că mulți clienți doresc să își configureze vizualizarea piețelor și ca lucrurile să fie cum trebuie. Iată o prezentare a setărilor pe care le oferim acum pe Exchange+.

Poți accesa toate acestea cu ajutorul linkului Setări din partea din dreapta sus. Mai multe opțiuni vor fi disponibile după ce te conectezi.

• Poți schimba rata de reîmprospătare în fila Pariere, ceea ce îți permite să primești actualizări privind prețurile la fiecare secundă. Îți recomandăm, de asemenea, să dezactivezi „Se evidențiază la schimbarea cotelor” dacă faci acest lucru, pentru a evita clipirea rapidă în vizualizarea pieței.
• Poți dezactiva modulele de Jocuri, în fila „Altele”. Acest lucru îți asigură mai mult spațiu în biletul de pariu și elimină unele elemente de joc din paginile Exchange
• Dacă pariezi pe curse, poți dezactiva informațiile pentru biletul de cursă. Astfel, vei ascunde aptitudinile și alte informații, obținând mai mult loc pentru afișarea P&L, iar grila cu piața nu va mai trebui să se miște prea mult.
• Dacă vrei să navighezi rapid prin site, dezactivează „Afișare zone sport”. Acum, dacă vrei să navighezi de la o cursă la partidele de fotbal din această seară, pagina nu se va reîmprospăta la fiecare pas și vei putea economisi secunde prețioase.
Dacă ai nevoie de ajutor la schimbarea oricărora dintre setările menționate mai sus, consultă aici videoclipul nostru util de pe YouTube.

Paul Cutter
Director Tehnologic


A note from our CTO

site?
We are currently in the process of retiring our old (or “Classic”) website, which I know some of our customers still use. I want to explain why we are doing this, and why we are migrating customers to our new site now.

The old site was built several years ago, and replaced the original Betfair website. It talks directly to our old backend platform, which limits the volume of traffic (price requests, bet placement) that we can handle. We can’t scale the old backend platform any further to add extra capacity to cope with increases in demand.

The new site (Exchange+) is built on top of a completely new backend platform, which is already powering our API and mobile products. We can add capacity to the new platform as needed, so we can offer a faster, more stable Exchange to all our customers. To continue improving the new platform we need to separate it from the old platform, which means shutting off traffic coming from the Classic website.  Customers will still see Australian markets on the Classic website in the short term while we migrate them over to Exchange +.

Internet technology has also evolved significantly since the Classic site was built. The new site takes advantage of advances in web development tools such as Angular JS, a cutting edge technology developed by Google and now widely used by a variety of sites. This is the same technology we use for our mobile products, which makes it easier to release new features across all channels. A good example of this is the new My Markets and Bookmarks functionality, which is shared between our desktop and mobile products so you can access your markets from any device. We are also able to make security enhancements or fixes that are important to maintaining a secure site.

The new Exchange site also makes it easier to develop new features. Customers using Exchange+ have access to features that are not available in Classic, such as Cash Out (recently extended to in play racing), Each Way markets and data visualisation powered by the fastest feeds we can use. Exchange+ users can also see the extra liquidity offered in markets as a result of liquidity pooling (read more about this here).

Why are we doing this now?
I believe the new site has significant benefits for customers because of the extra features it offers. We can no longer maintain the old site because of the risks it poses to the stability of the underlying Exchange platform. By migrating customers onto the new site we can improve the stability of the Exchange, and incorporate your feedback into the ongoing development of the site.

What should I do?
If something doesn’t work for you on the new site, send us your feedback. In response to your feedback we have already expanded 1 second refresh rates to cover the full lifetime of a market, and have reintroduced the My Markets functionality, amongst other smaller changes. We will be rolling out an alternative colour scheme and adding the ability to collapse the left hand menu of the new site shortly. Check out our guide below on the key settings that you can change to configure the new site to work the way you want.
You can contact our Customer Service, our Product Team directly, or if you prefer to post on the Betfair Forums. We are monitoring these for actionable feedback so we can improve the new site.

Configuring Exchange+
We know that a lot of customers like to configure their market view and get things just right. He

Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.