Exchange: Ce este Încasare+ și de ce ar trebui să folosesc această opțiune? / Exchange: What is Cash Out+ and why should I use it?

Click here to skip to the English content

Încasare+ este o nouă caracteristică fantastică, ce îți permite să Încasezi o parte a pariului. Poți face acest lucru, de exemplu, atunci când un joc se desfășoară în favoarea ta și vrei să reduci riscul dar și să păstrezi un profit bun pentru o selecție.

Unde este disponibilă Încasarea+?
Încasare+ este disponibilă în prezent pe pagina de Încasare a site-ului nostru web. O vom adăuga în curând și pe paginile evenimentelor și ale piețelor.
De asemenea, va fi disponibilă în aplicația noastră pentru iPhone și pe site-ul mobil, în săptămânile viitoare. Din păcate, nu o vom putea adăuga la aplicațiile noastre pentru Android și iPad până spre sfârșitul acestui an.
Încasare+ va fi oferită inițial pe piețele de Cote meciuri de fotbal și Peste/Sub. În viitorul apropiat, o vom implementa pentru mai multe piețe și sporturi.

Doresc să Încasez+ o anumită sumă (de ex. 5,00GBP). De ce nu pot alege să Încasez+ exact această sumă cu ajutorul cursorului?
Suma pe care o poți Încasa se bazează pe cotele actuale și pe lichiditatea disponibilă pe piață. Aceasta înseamnă că nu putem controla valorile afișate, astfel încât acestea să fie rotunjite la numere întregi, precum 5,00GBP.

Cât de des pot utiliza Încasare+ pe o singură piață?
Nu există nicio limită definită pentru numărul de utilizări ale opțiunii Încasare+. Îți vom oferi această opțiune atât timp cât poți Încasa o porțiune a pariului. Aceasta va depinde de o serie de factori diferiți:

  1. Mărimea cotelor pariului inițial.
  2. Cotele actuale ale selecțiilor pe care ai pariuri confirmate.
  3. Partea din pariu pe care ai Încasat-o anterior.

Opțiunea Încasare+ a dispărut, dar nu și cea de Încasare. Ce înseamnă acest lucru?
Vom oferi doar Încasare+ atunci când este posibil să Încasezi o parte a pariului. Câteodată, cotele curente și lichiditatea disponibilă pe piață vor face să poți Încasa tot pariul, nu doar o parte.

Ce înseamnă diferitele cifre de pe ecran?
Prima imagine de mai jos este cu opțiunea Încasare pe care o știi și o îndrăgești. Valoarea Încasării reprezintă ce vei primi odată ce piața se închide.
Valoarea Profitului reprezintă suma pe care ai câștigat-o sau ai pierdut-o pe piața respectivă.Dacă muți cursorul de la poziția Max, valoarea Încasării va deveni suma minimă pe care o vei primi de pe piață în momentul închiderii.
Valoarea Profitului reprezintă cel mai rău scenariu. În acest exemplu, dacă Liverpool nu câștigă, nici tu nu vei câștiga nimic, dar cei 50GBP ai tăi îți vor fi returnați.

ImageSecțiunea „dacă…” arată ce s-ar întâmpla dacă Încasezi și selecția respectivă câștigă. Astfel, în acest exemplu, dacă nu Încasezi, vei câștiga 64GBP dacă Liverpool câștigă și vei pierde 50GBP dacă nu câștigă. Totuși, dacă Încasezi+, vei câștiga 56,62GBP dacă Liverpool câștigă și nu vei pierde nimic dacă nu câștigă."

Image


Cash Out+ is a fantastic feature which allows you to Cash Out part of your bet. You can do this, for example, when a game is going in your favour and you wish to reduce your risk while keeping a healthy profit on a selection.

null


Where is Cash Out+ available?
Cash Out+ is currently only available on the Cash Out page of our website. We will be adding it soon to the event and market pages.
It will also be available on our iPhone App and mobile site in the coming weeks. Unfortunately we won’t be able to add it to our Android and iPad Apps until later this year.
Cash Out+ will initially be offered on Football Match Odds and Over/Under markets. We’ll be rolling it out to more markets and sports in the near future.


I want to Cash Out+ a specific amount (e.g. £5.00). Why can't I choose to Cash Out+ that exact amount using the slider?
The amount you can Cash Out is based on the current odds and available liquidity in the market. This means we can’t control the values displayed so that they round up nicely to a whole number like £5.00.


How often can I use Cash Out+ on a single market?
There is no defined limit to the number of times you can use Cash Out+. We will offer you the option as long as you are able to Cash Out a portion of your bet. This will depend on a number of different factors:

  1. The size and odds of your initial bet.
  2. The current odds of the selection(s) you have matched bets on.
  3. The portion of your bet that you have previously Cashed Out.


The option to Cash Out+ has disappeared but I can still Cash Out. Why is this?
We will only offer Cash Out+ when it is possible for you to Cash Out a portion of your bet. At times, the current odds and available liquidity in the market will mean you’ll be able to Cash Out all of your bet but not part of it.


What do the different figures on the screen mean?
The first image below is the Cash Out you know and love. The Cash Out value is what will get returned to you once the market closes.
The Profit value is the amount you have won or lost in that market.

Image

Once you move the slider off Max, the Cash Out value becomes the minimum amount you will get from the market once it closes.
The Profit value is your worse case scenario. So in this example, if Liverpool don’t win you will not win anything but your £50 will be returned to you.

Image

The ‘what if…’ shows what will happen if you Cash Out and that selections wins. So in this example, if you don’t Cash Out, you will win £64 if Liverpool win and lose £50 if they don’t. However, if you use Cash Out+, you will win £56.62 if Liverpool wins and lose nothing if they don’t.


 

Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.