Exchange: Pot cere să „Accept SP” pentru un pariu Contra neconfirmat dacă riscul meu este mai mic de 10GBP? (Risc minim) / Exchange: Can I request to ‘Take SP’ on an unmatched lay bet if my liability is less than £10? (Minimum liability)

Click here to skip to the English content

Da, dar în momentul startului, dacă riscul asociat pariului este mai mic de 10GBP, pariul va fi revocat și nu va fi inclus în reconcilierea SP.

De exemplu: În calitate de parior Contra în Exchange am decis să plasez un pariu Contra de 5GBP (5EUR) pe un cal la 2,0. Tranzacționarea se face la 3,0, așa că pariul meu este neconfirmat. Cer apoi să „Accept SP” în momentul startului, dacă pariul meu este în continuare neconfirmat la 2,0. Sistemul va permite această solicitare dar, dacă rămâne neconfirmat la startul evenimentului, pariul va fi depășit.

De asemenea, dacă un client cere, de exemplu, să plaseze un pariu Contra de 50GBP (50EUR) la 1,5, să îl convertească la SP dacă este neconfirmat, și 40GBP (40EUR) sunt luați, lăsând 10GBP (10EUR ) ca Contra la 1,5, soldul va fi revocat la startul pieței. Nu se va converti într-un pariul Contra SP, deoarece soldul revizuit la startul evenimentului era mai mic decât riscul minim de 10GBP (10EUR) permis pentru pariuri SP. Clienții vor fi înștiințați de acest lucru în momentul începerii evenimentului.


Yes, but at the off if the liability on the bet is less than £10 the bet will be cancelled and will not be included in the SP reconciliation.

For example: As an Exchange layer I decide to lay a horse for £5 (€5) @ 2.0. It is trading at 3.0 so my bet is unmatched. I then request to ‘Take SP’ at the off if my bet is still unmatched at 2.0. The system will allow this request but if unmatched at the off it will lapse. 

Also, if a customer for example asks to lay £50 (€50) at 1.5, convert to SP if unmatched, and £40 (€40) gets taken leaving £10 (€10)lay at 1.5 the balance will cancel at the off. It will not convert into an SP lay bet as the revised balance at the off was less than the minimum £10 (€10) liability allowed for SP bets. Customers will be made aware of this at the off.

Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.