Exchange: De ce Prețul inițial Betfair? / Exchange: Why Betfair Starting Price?

Click here to skip to the English content

SP este abrevierea de la „Starting Price” (Preț inițial) și, până acum, era asociat mai degrabă cu casele de pariuri tradiționale. Metoda prin care sunt stabilite prețurile SP pentru fiecare participant variază de la o țară la alta. În Marea Britanie, în mod tradițional, Prețul inițial pentru orice cal, în orice cursă, a fost stabilit de casele de pariuri de la locul cursei, care stabilesc un preț agregat sau cote agregate. În mod deloc surprinzător, Prețul inițial al acestora este înclinat așa fel încât să le aducă lor profit.

Recent, au avut loc multe dezbateri în domeniu cu privire la corectitudinea acestui mod de a calcula SP. Mulți oameni sunt de părere că SP trebuie să țină cont și de pariurile plasate pe selecție în afara pistei (la casele de pariuri și online).

Prețul inițial Betfair este diferit. Se bazează pe pariurile plasate atât ca Pro, cât și ca Contra în orice piață – nu există marjă de profit încorporată - și de aceea credem că-ți va oferi cote mult mai bune.

Spre deosebire de Prețul inițial al altor case de pariuri, Prețul inițial Betfair va fi stabilit prin balansarea pariurilor de la clienții care plasează pariuri Pro și Contra, așa că, deoarece alți clienți plasează pariurile și pentru că nu există marjă de profit încorporată, există mult mai multe șanse să ai cote mai mari decât cu prețul SP de la casele de pariuri de pe pistă.

Prețul inițial Betfair va fi calculat exact pentru a asigura cele mai corecte și transparente cote posibile atât pentru pariorii Pro, cât și pentru cei Contra. Prețul inițial Betfair nu trebuie să includă o marjă de profit ci este calculat la începutul evenimentului, privind la relația dintre sumele de bani cerute la SP de clienți opuși și privind la pariurile Exchange neconfirmate.


SP is an abbreviation for ‘Starting Price’ and until now has been more widely associated with traditional bookmaking. The method by which SPs are set for each runner varies in different countries. Traditionally in the UK the Starting Price for any horse in any race has been determined by the on-course bookies who determine an aggregate price or odds. Not surprisingly, their Starting Price is edged towards them making a profit.

There has recently been a lot of debate across the industry as to whether this is a fair way of calculating the SP. Many people argue that the SP should account for bets placed on the selection off-course (in betting shops and online) as well.

Betfair’s Starting Price is different. It’s based on bets placed by both backers and layers in any market – there is no margin for profit built in - and that’s why we think it will give you much better odds.

Unlike other bookmakers' Starting Price, the Betfair Starting Price will be determined by balancing bets from customers who want to back and lay, so because it's other customers placing the bets and because there is no margin for profit built in, you are far more likely to have better odds than the bookies' SP.

The Betfair Starting Price will be calculated exactly to ensure the fairest and most transparent odds possible for both backers and layers. The Betfair Starting Price does not need to account for a profit margin but instead is calculated at the start of an event by looking at the relationship between the amounts of money requested at SP by opposing customers and by looking at unmatched Exchange bets.

Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.