Exchange: Pot vedea sumele de bani pentru pariuri Pro și Contra la SP? / Exchange: Can I see the amounts of money to back and lay at SP?

Click here to skip to the English content

Da, poți. Pariurile SP sunt afișate în fereastra pop-up cu informații despre participant, pe care o poți vedea făcând clic pe pictograma graficului din dreptul fiecărei selecții din vizualizarea pieței.

În tabelul Tranzacționat de lângă grafic, vei vedea două coloane noi, mizele pariorilor Pro și riscurile pariorilor Contra la SP. Sumele cerute, împreună cu limita cotelor, vor fi afișate în aceste coloane în dreptul prețurilor respective, cu mizele pariorilor Pro în albastru și riscurile pariorilor Contra în roz.

(Invers față de pariurile Exchange din acest tabel, unde banii pariorilor Pro sunt afișați cu roz în „Pentru Contra” și invers).

Pariurile SP pentru care nu a fost specificată nicio limită de preț vor fi afișate la 1,01 pentru pariurile Pro SP și la 1000 pentru pariurile Contra SP.

Prețul Depărtat îți va oferi un indiciu despre echilibrul dintre pariorii Pro SP și cei Contra SP.


You can indeed. SP bets shown in the runner information pop-up, which you can see by clicking the graph icon next to each selection in the market view.

In the Traded Table next to the graph, you will see two new columns, backers' stakes and layers' liabilities at SP. Amounts requested with an odds limit will show in these columns next to the respective prices with backers' stakes showing as blue and layers' liabilities showing as pink.
(Note this is the opposite to Exchange bets in this table where backers' money shows in pink under "To Lay" and vice versa).

SP bets on which no price limit was specified will show at 1.01 for SP back bets and 1000 for SP lay bets.

The Far Price will give you an indication of the balance between SP backers and SP layers.

Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.