Exchange: Ce înseamnă termenul „Contra” și ce este un pariu Contra? / Exchange: What does the term "Lay" mean and what is a Lay bet?

Click here to skip to the English content

Plasarea unui pariu Contra înseamnă să anticipezi că ceva nu se va întâmpla. De exemplu, plasarea unui pariu Contra pe Manchester United că vor câștiga meciul înseamnă să crezi că NU vor câștiga. Dacă ai plasa acest pariu Contra, ai câștiga dacă echipa pierde sau termină la egalitate.

La Betfair, nu numai că poți plasa pariuri Contra pe orice selecție, dar poți alege și prețul pe care dorești să îl accepți și cât de mult ești pregătit să riști. Cu cât este mai mic prețul pe care vrei să îl folosești pentru pariul Contra, cu atât va trebui să riști mai puțini bani în comparație cu recompensa potențială.

Exemple:

  • Un pariu Contra pe Egalitate într-un meci de fotbal, la 13,5 poate suna sigur, dar pentru fiecare 10GBP (10EUR) pe care vrei să îi câștigi, trebuie să riști 125GBP (125EUR) - risc mare și recompensă mică.
  • Pe o piață de curse de cai, calul „Europe” la 1,9/1,91 are mult mai multe șanse de câștig, dar pentru a câștiga 10GBP (10EUR) cu un pariu Contra pe acest rezultat, trebuie să riști doar 9,10GBP (9,10EUR).

Oamenii plasează pariuri Contra din multe motive. Unii găsesc că este mai ușor să alegi un cal care nu va câștiga, decât pe cel care va câștiga. Unii plasează un pariu Contra deoarece cred că prețul este prea mic. Alții vor plasa mai întâi un Contra, apoi vor reveni la selecția respectivă, când este în desfășurare - aceasta poartă numele de "Trading".

Plasarea de pariuri Contra nu trebuie să-ți producă teamă - deții controlul deplin asupra sumei pe care o riști și asupra câștigului potențial. În cazul unui pariu Contra mereu ar urma să câștigi miza pariului opus (de ex. 10 GBP (10 EUR) în exemplele de mai sus). Poți paria împotriva unei singure persoane sau a mai multora.

Notă - Betfair percepe un comision din câștigurile nete de pe fiecare piață (consultă secțiunea "Cum mi se calculează comisionul?".

Plasarea unui pariu Contra

Selectează o piață, alege o selecție pe care vrei să plasezi un Contra și fă clic pe cel mai bun preț/cele mai bune cote Contra. În exemplul de mai jos, plasezi un pariu Contra pe Phil Mickelson, la o cotă de 9. Cel care plasează pariul Pro mizează 10GBP (10EUR).

Image

Profitul tău potențial: 10GBP (10EUR)
Pierderea ta potențială:    80GBP (80EUR)

Riscul de 80GBP (80EUR) vă este luat din sold, deoarece acesta este cel mai rău scenariu. Plata va fi de 90GBP (90EUR,) dar include miza de la pariul Pro. Dacă acest pariu este confirmat, potul efectiv ce va putea fi colectat este de 90GBP (90EUR)  - mize de 10GBP (10EUR) din pariul Pro și riscul de 80GBP (80EUR) asociat pariului Contra.

Dacă Phil Mickelson câștigă turneul, va trebui să plătești 80GBP (80EUR) clientului câștigător. Dacă un alt jucător câștigă turneul, câștigi 10GBP (10EUR) minus comisionul. Atunci când plasezi un pariu Contra, poți câștiga doar miza celeilalte persoane."


To lay a bet is to back something not to happen. For example, to lay Manchester United to win their match is to back them NOT to win. If you were to lay them, you would win your bet if they either lost or drew their match.

With Betfair you can not only lay any selection, but also choose the price you want to take, and how much you are prepared to risk. The shorter the price you wish to lay, the less money you have to risk compared to your potential reward.

Examples:

  • Laying a Draw in a soccer match at 13.5 might sound safe, but for every £10 (€10) you want to win, you have to risk £125 (€125) - high risk and low reward.
  • In a horse racing market, the horse “Europe” at 1.9/1.91 are much more likely to win, but to win £10 (€10) by laying that outcome, you only need to risk £9.10 (€9.10).

There are all sorts of reasons why people lay bets. Some people find it easier to pick a horse that won’t win, than one that will win. Some people lay a bet because they think the price is too short. Others will lay first, then look to back the same selection later in-play - that’s called Trading.

Laying need not be scary - you are in full control of how much you wish to risk and how much you could win. In a lay bet, you always stand to win the stake of the opposing bet (e.g. £10 (€10) in the examples above). You could be betting against one person or several.

Note - Betfair charge a commission fee on net winnings on each market (see How is my commission calculated?).


Placing a Lay Bet

Select a market, choose a selection you want to lay and click on the best lay price/odds. In the following example you are laying Phil Mickelson at odds of 9. The backer is staking £10 (€10).

Image

Your potential profit: £10 (€10)
Your potential loss:    £80 (€80)

Your liability of £80 (€80) is taken from your balance as this is your worst case scenario. The payout will be £90 (€90) but that includes the stake from the backer. If this bet was matched, there would effectively be a pot of £90 (€90) for someone to collect - the backer's £10 (€10) stake, and the layer's £80 (€80) liability.

If Phil Mickelson wins the tournament you have to pay £80 (€80) to the winning customer. If any other player wins the tournament you win £10 (€10) less commission. When laying a bet, you can only win the other person's stake.

Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.