Exchange: Ce este Tradingul? / Exchange: What is Trading?

Click here to skip to the English content

Tradingul este unul dintre cele mai bune și unice lucruri caracteristice Betfair. Tradingul înseamnă să ai mai multe pariuri pe o piață și să cauți să îți îmbunătățești poziția sau să îți asiguri un profit pe toate rezultatele posibile.

De exemplu, mai întâi ai plasat un pariu Contra pe o selecție și apoi unul Pro pe aceeași selecție, la scurt timp după aceea, la un preț mai mare, garantându-vă un profit indiferent de rezultat. Majoritatea clienților numesc acesta un Pariu verde (Green Book), deoarece toate rezultatele posibile aduc un profit. În plus, riscul tău este acum zero, însemnând că nu există fonduri blocate din cont, așa că poți plasa mai multe pariuri pe alte piețe.

Atunci când faci trading, este bine să plasezi pariuri Contra la un preț mic și Pro la un preț mai mare. Folosește funcția Profit și pierdere predictivă (P&L) sau „Dacă?” (fă clic pe „Opțiuni” de deasupra fiecărei piețe, după ce te-ai conectat) ca să-ți faci aceste calcule.

Gândiți-vă că este ca și cum ai cumpăra o casă la un preț și apoi ai vinde-o la un preț mai mare. Sporturile live sunt perfecte pentru trading; de aceea multe evenimente la Betfair confirmă cu mult mai multe pariuri când piața este în desfășurare decât înainte de începerea evenimentului =.


Trading is one of the best and most unique things about Betfair. Trading is having more than one bet in a market; seeking to improve your position or lock in a profit on all possible outcomes.

For an example, you have layed a selection first, and then backed the same selection soon after at a higher price, guaranteeing a profit whichever result occurs. This is what most customers call a Green Book because all possible outcomes show a profit. On top of that, your liability is now zero, meaning there are no funds tied up from your account, so you can place more bets on other markets.

When trading, you want to lay at a low price and back at a higher price. Use the Predictive Profit & Loss (P&L) or ‘What If?’ function (click on ‘Options’ above each market once you’ve logged in) to do the calculations for you.

Think of it like buying a house at one price, then selling it later at a higher price. Live sport is perfect for trading; this is why many events at Betfair match far more bets in-play than before the event began.

Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.