Exchange: Cum mi se calculează comisionul? / Exchange: What is commission and how is it calculated?

Ce este Comisionul?
Betfair Exchange percepe un comision pentru pariurile câştigătoare. Utilizăm o valoare de bază a pieţei în funcţie de locul de reşedinţă pentru a calcula comisionul. Valoarea reducerii reduce comisionul plătit şi se bazează pe cât de multe puncte Betfair ai câştigat. Te recompensăm cu puncte Betfair atunci când câştigi sau pierzi pe Betfair Exchange.
 
Când plătesc comision?
Betfair percepe comision numai pe câştigurile nete de pe o piaţă. Nu plăteşti comision în cazul pariurilor perdante.

Cât comision plătesc?
Formula de calcul este următoarea: Comision = câştig net x valoarea de bază a pieţei x (100%-valoarea reducerii).

ImagineImagine

 


English Content

What is Commisssion?
Betfair Exchange charges Commission on winning bets. We use a Market Base Rate according to where you live to calculate your commission. Your Discount Rate reduces the amount of commission you pay and is based on how many Betfair Points you’ve earned. We reward you with Betfair Points when you win or lose on the Betfair Exchange.
 
When do I pay Commission?
Betfair charges Commission only on your net winnings on a market. You do not pay commission on losing bets.

How much Commision do I pay?
This is how it is calculated: Commission = Net Winnings x Market Base Rate x (100%-Discount Rate).

ImageImage

Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.