Exchange: Pot vedea, în mare, ce preț voi primi înainte de start, atunci când pariez la Prețul inițial (SP)? / Exchange: Can I see roughly what price I am likely to get before the off when I bet at SP?

Click here to skip to the English content

Da.

Nu vei ști care este Prețul inițial Betfair până când nu începe evenimentul, deoarece pariurile suplimentare plasate înainte de acest moment vor afecta calcularea prețului. Totuși, Betfair va oferi două calcule pentru SP anticipat:

  • SP anticipat - care indică ce valoare ar avea SP dacă piața ar fi suspendată în acel moment; acesta se mai numește și calcul „Preț apropiat”.
  • Cote apropiate/depărtate - Cu cât se apropie mai mult startul cursei, cu atât vor fi mai exacte aceste prețuri, datorită lichidității sporite și informațiilor actualizate.

Reține: Dacă nu se pariază niciun ban la Prețul inițial, atunci sistemul va determina punctul de mijloc între cele mai bune cote pentru Pro și Contra și îl va prezenta ca SP anticipat.


Yes.

You will not know what the Betfair Starting Price is until the event starts, as additional bets placed before then will affect the calculation of the price. However Betfair will offer two calculations of the projected SP:

  • Projected SP - which indicates what the SP would be if the market were to suspend now, this is also known as the 'Near Price' calculation.

  • Near/Far Odds - The closer it is to the start of the race, the more accurate these prices are likely to be due to more liquidity and up to date information.


Note: If there is no money wagered at the Starting Price, then the system would find the system would find the halfway point between the best available odds to back and lay and show this as the projected SP.

Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.