Exchange: Ce se întâmplă cu un pariu plasat la Prețul inițial Betfair (BSP) dacă apare un neparticipant întârziat? / Exchange: What happens to a Betfair Starting Price (BSP) bet if there is a late non-runner?

Click here to skip to the English content

Dacă plasezi un pariu la Prețul inițial Betfair (BSP) și nu putem elimina neparticipantul până când cursa nu ia sfârșit, vom întârzia soluționarea pieței în timp ce vom reconcilia manual Prețul inițial. Pentru a face acest lucru, aplicăm factorul de reducere al neparticipantului la cotele SP inițiale generate. Astfel, pariul tău va avea cote noi și revizuite. Pentru informații suplimentare despre factorii de reducere, "fă clic aici".

Această situație apare rar, de obicei când un cal este retras foarte aproape de începutul unei curse and și nu putem elimina neparticipantul de pe piață până când cursa nu ia sfârșit.


If you place a Betfair Staring Price (BSP) bet and we are unable to remove the non runner until after the race has completed, we will delay settlement of the market whilst we manually reconcile the Starting Price. To do this we apply the non runner's reduction factor to the original SP odds generated. This will return new, revised odds for your bet. For further information on reduction factors, please click here.

This instance rarely occurs, usually when a horse is withdrawn very close to the off of a race and we are unable to remove the non runner from the market before the race is off.

Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.