Exchange: Cum funcționează factorii de reducere pe piețele de tip „Clasare”? / Exchange: How do reduction factors work on place markets?

Click here to skip to the English content

"Există o diferență în modul de funcționare a factorilor de reducere pe piețele de tip „Clasare” față de piețele de tip „Câștig”.

Factorii de reducere pe piețele de tip „Câștig” se calculează la 100% atunci când se adună toți participanții. Într-o piață de tip „Clasare”, un singur cal are un impact mai mic asupra șanselor tale de câștig și totalul factorilor de reducere poate fi cu mult peste 200%.

Diferența principală dintre cele două piețe constă în faptul că pe piața de tip „Clasare”, factorul de reducere se aplică doar la câștigurile potențiale din pariu și nu la prețul tranzacționat.

Exemplu:
- Ai confirmat un pariu Pro pe o piață de clasare pe calul „Diamond Night” pentru 10 GBP la 8,0.
- Câștigul tău potențial ar fi 10 GBP x (8,0 - 1) = 70 GBP
- Un cal din aceeași cursă se retrage, cu un factor de reducere de 25%
Acum, câștigul tău potențial ar fi de 70 GBP x (100% - 25%) = 70 GBP x 75 / 100 = 52,50 GBP
Prin urmare, prețul tranzacționat ar fi 6,25.
(Pe o piață de Câștig, un factor de reducere de 25% ar duce la calcularea unui preț de 6,0).

Alte diferențe pe piețele „Clasare”:

  1. Toți factorii de reducere vor fi aplicați (inclusiv cei mai mici de 2,5%)
  2. Doar dacă factorul de reducere pentru un cal retras este mai mare de 4,0%, atunci toate pariurile Contra neconfirmate vor fi revocate.


There is a difference on how the reduction factors work on 'Place' markets compared to 'Win' markets.

Win markets reduction factors are calculated to 100% when adding up all runners. In a 'Place' market a single horse has less impact on your chance of winning and reduction factor totals can be well over 200%.

The main difference between the two markets is that in a 'Place' market the reduction factor is applied to the potential winnings on the bet only and not to the traded price.

Example:
- You matched a back bet in a place market on the horse 'Diamond Night' for £10 @ 8.0.
- Your potential winning would be £10 x (8.0 - 1) = £70
- A horse in the same race is now withdrawn with a reduction factor of 25%
Your potential winning would be now £70 x (100% - 25%) = £70 x 75 / 100 = £52.50
Therefore the reversed traded price would be 6.25.
(In a win market a 25% Reduction Factor would calculated a price of 6.0).


Other differences of 'Place' markets:

  1. All feduction factors will be applied (2.5% or less included)
  2. Only if the reduction factor for a withdrawn horse is 4.0% or greater, all unmatched lay bets will be cancelled.

Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.