Exchange: Ce pot face cu un pariu neconfirmat pe piețele SP?

Implicit, pariurile neconfirmate sunt „depășite” și sunt revocate la începutul evenimentului.
Poți în continuare să alegi ca acest lucru să se întâmple, dacă vrei, iar pariurile neconfirmate vor fi „revocate” în mod implicit. Însă am adăugat două opțiuni alternative:

  • Poți alege să „Păstrați” pariul odată ce piața este în desfășurare, dacă nu a fost confirmat înainte de start. Această opțiune oferă încă o posibilitate de confirmare a pariului, cu toate că nu există nicio garanție de confirmare, deoarece este posibil ca prețul să nu atingă niciodată nivelul pe care l-ai cerut.
  • De asemenea, poți alege să convertești pariul Exchange neconfirmat într-un pariu SP, dacă rămâne neconfirmat la startul evenimentului, selectând opțiunea „Acceptare SP”.

Din nou, nu uita că poți revoca un pariu Exchange neconfirmat în mod normal, indiferent de opțiunea aleasă.

Te rugăm să citești "Ce sunt opțiunile „Păstrare pariu” și „Acceptare SP” atunci când am un pariu Exchange neconfirmat?" pentru detalii suplimentare.


By default unmatched bets ‘lapse’ and are cancelled at the start of the event.

You can still choose for this to happen if you wish, and unmatched bets will have “cancel” as their default. However we have added two alternative options:

  • You can choose to “Keep” the bet once the market turns in-play if it is not matched prior to the off. This provides another opportunity to get your bet matched, although there is still no guarantee you will be matched as the price may never reach the level you have requested.

  • You can also choose to convert your unmatched Exchange bet to an SP bet if it remains unmatched at the off by selecting the “Take SP” option.


Please note again that you can cancel an unmatched Exchange bet as normal, whichever option you have chosen.

Please view 'What are the options 'Keep bet' and 'Take SP' when I have an unmatched Exchange bet?' for more details.

Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.