Exchange: Care este diferența dintre pariurile confirmate și cele neconfirmate? / Exchange: What is the difference between matched and unmatched bets?

Click here to skip to the English content

Pentru ca un pariu să aibă sens, trebuie să fie confirmat cu un alt client, cu cineva care are o părere opusă.

Atunci când trimiți o ofertă de pariu, pariurile se pot întoarce ca neconfirmate, confirmate parțial sau confirmate în întregime.

Exemplul de mai jos arată un pariu care a fost confirmat - nu poate fi modificat și nici revocat.Starea pariului tău este afișată în fila „Pariurile mele”. În exemplul următor, pariul este neconfirmat. Nu uita să faci clic pe „Continuare” după ce oferta de pariu a fost confirmată, altfel, biletul tău de pariu nu va fi actualizat.

ImagePână când oferta ta de pariu nu este confirmată de către altcineva, nu ai încă un pariu. Dacă nimeni nu îți confirmă pariul înainte ca piața să se închidă sau să se transforme în piață În desfășurare, atunci pariul tău va fi „depășit” și vei primi banii înapoi.

Image

IMPORTANT: Este posibil ca pariul să fie confirmat la o fracțiune de secundă după ce biletul de pariu neconfirmat a fost afișat ca mai sus. Doar din cauză că nu a fost confirmat instantaneu, nu înseamnă că nu mai poate fi confirmat.
Pariurile neconfirmate rămân pe piață ca oferte, până când decizi să le revoci. În cel mai rău caz, poți plasa un alt pariu, gândindu-te că primul nu a fost luat, și apoi altul și altul, pe măsură ce prețurile se schimbă - apoi piața se mișcă în sens invers și-ți vor fi acoperite mai multe pariuri, iar tu doreai doar unul singur! Este mult mai sigur să schimbi cotele pariului neconfirmat, decât să tot încerci pentru a fi confirmat.

Deoarece prețurile și sumele de bani disponibile se schimbă permanent în Exchange, mai ales imediat înainte de o cursă sau atunci când o piață este În desfășurare, este posibil să fie nevoie să ajustezi cotele sau miza pentru a primi o confirmare. Te rugăm să reții că valoarea mizei și cotele pot fi modificate în continuare în imaginea de mai jos - le poți modifica sau revoca în orice moment, până când pariul este confirmat.Clienții doresc întotdeauna cel mai bun preț când plasează pariuri de tip Pro (cât mai sus posibil) sau de tip Contra (cât mai jos posibil). Te rugăm să reții că ecranul cu piețele Betfair se reîmprospătează în mod normal la fiecare 30 de secunde, dar serverul Betfair poate procesa sute de pariuri pe secundă. Pe o piață aglomerată, prețurile și volumele se vor schimba în permanență - nu presupune  că prețurile se schimbă doar atunci când le vezi pe ecran. Fă clic pe butonul de reîmprospătare imediat de deasupra pieței, pentru a vedea cele mai recente prețuri.

Image


For a bet to be struck, it must be matched with another customer, someone who has an opposing opinion.

When submitting a bet offer, bets can be returned as unmatched, partially matched or matched in full.


The below example shows a bet that has been matched - it cannot be changed or cancelled.

Image

The status of your bets is displayed under the 'My Bets' tab. In the following example the bet is unmatched. Be sure to click on 'Continue' after your bet offer has been confirmed, otherwise your bet slip will not be updated.

Image

Until your bet offer is matched by someone else, you do not yet have a bet. If nobody matches your bet before the market closes or is turned In-Play, then your bet will 'lapse' and you will get your money back.

IMPORTANT: Your bet could be matched a split-second after the unmatched bet slip has been shown as above. Just because it hasn't been matched instantly does not mean it can't still be matched.
Unmatched bets stay in the market as offers until you decide to cancel them. In a worst case scenario, you could place another bet thinking your first bet wasn't taken and then another and another as the prices change - then the market moves back the other way and you get matched several times when you only wanted one bet! It is much safer to change the odds of your unmatched bet than trying again and again to get matched.


As prices and amount of money available constantly change on an exchange, particularly just before a race or when a market is In-Play, you may have to adjust your odds or stake to get matched. Note that the odds and stake value can still be changed in the image below - you are still able to change or cancel it at any time until the bet is matched.

Image

Customers always want the best price whether backing (as high as possible) or laying (as low as possible). Be aware that the Betfair market screen will normally refresh every 30 seconds but the Betfair server can process hundreds of bets per second. In a busy market, prices and volumes will change constantly - don't assume that the prices only change when you see them on screen. Click on the refresh button just above the market to view the latest prices.


 

Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.