Site-ul web Betfair nu se încarcă corect. Ce pot să fac? / The Betfair website is not loading correctly. What can I do?

Click here to skip to the English content

Ori de câte ori ne confruntăm cu probleme tehnice, postăm cu regularitate mesaje la http://service.betfair.info pentru a ține la curent utilizatorii care încearcă să se conecteze cu privire la problemele cu care ne confruntăm.

Aceste situații sunt, totuși, rare și, dacă te confrunți în prezent cu probleme la accesarea site-ului sau la navigarea pe site, te rugăm să încerci următoarele sfaturi pentru soluționarea problemelor:

- Golește memoria cache
În general, majoritatea problemelor apărute cu site-ul web Betfair sunt cauzate de o chestiune legată de „stocarea în memoria cache”. Aceasta reprezintă păstrarea de către browserul tău de internet a informațiilor „învechite” în folderul cu istoricul, care intră în conflict cu pagina pe care browserul încearcă să o încarce.
De fiecare dată când o pagină web este vizualizată, PC-ul tău salvează anumite informații și acest lucru poate cauza probleme, deoarece memoria se poate umple prea mult în timp. Pentru a o goli:

Din browser (nu contează ce browser folosești), apasă CTRL+SHIFT+DELETE (după cum se arată în imaginea de mai jos). Astfel, se va deschide o nouă fereastră în care va exista opțiunea de a șterge istoricul browserului.Bifează „Fișiere internet temporare” sau „Cache” și „Cookie-uri”;
Confirmă operația făcând clic pe Ștergere/Golire;
Repornește browserul pentru a aplica golirea memoriei cache.

- Activarea cookie-urilor
Pentru a accesa site-ul Betfair, va trebui să activezi cookie-urile; pentru a face acest lucru:

Image

Pentru Internet Explorer:
1. Selectează „Instrumente” și apoi „Opțiuni internet”;
2. În fila „Confidențialitate”, fă clic pe „Site-uri”;
3. Scrie „www.betfair.ro” în câmpul „Adresa site-ului web” și apoi fă clic pe „Se permite”;
4. Fă clic pe „OK” pentru a salva și închide fereastra „Opțiuni internet”;
5. Cookie-urile sunt acum activate doar pentru site-ul Betfair.

Pentru Mozilla Firefox:
1. Selectează „Instrumente” și apoi „Opțiuni...”;
2. Selectează panoul Confidențialitate;
3. Setează „Firefox va:” la opțiunea „Utilizează setări particularizate pentru istoric”;
4. Fă clic pe „Excepții” și scrie „www.betfair.ro” în câmpul „Adresa site-ului web” și apoi fă clic pe „Se permite”;
5. Fă clic pe „Închidere” pentru a salva și închide fereastra „Opțiuni”, făcând clic pe „OK”;
6. Cookie-urile sunt acum activate doar pentru site-ul Betfair.

Dacă problema persistă, contactează-ne pentru asistență suplimentară.


6362

Whenever there are technical problems from our end, we will regularly post messages at http://service.betfair.info to keep any members who are struggling to connect informed of problems at our end.

These instances should be rare however and if you are currently experiencing problems accessing or navigating the site, please try the following troubleshooting tips:

Generally most issues with the Betfair website will be due to a 'caching' issue. This is when your internet browser holds ‘out of date’ information in the history folder, which conflicts with the page the browser is attempting to load.
Each time a web-page is viewed, your PC saves certain information and this can cause problems as the memory cache becomes too full over time. To clear this:

  1. Within your browser (no matter what browser you are using) simply press CTRL+SHIFT+DELETE (as detailed in the below image). This will open a new window in which there will be an option to delete the browser history.
  2. Mark ‘Temporary Internet files’ or ‘Cache’ and ‘Cookies’;
  3. Confirm operation by clicking Delete/Clear;
  4. Please restart your browser to affect the Cache deletion.
Image


- Enabling Cookies

To access the Betfair site you will need to enable Cookies; to do this:

For Internet Explorer:
1. Select ‘Tools’ and then ‘Internet Options’;
2. Within the ‘Privacy’ tab click on ‘Sites’;
3. Type ‘www.betfair.com’ in the ‘Address of Web site’ and then click on ‘Allow’;
4. Click ‘OK’ to save, and close down the ‘Internet Options’ window;
5. Cookies will now be enabled for the Betfair site only.

For Mozilla Firefox:
1. Select ‘Tools’ and then ‘Options...’;
2. Select the Privacy panel;
3. Set 'Firefox will:' to 'Use custom settings for history';
4. Click on ‘Exceptions’ and type ‘www.betfair.com’ in the ‘Address of Web site’ and then click on ‘Allow’;
5. Click ‘Close’ to save, and close down the ‘Options’ window by clicking ‘OK’;
6. Cookies will now be enabled for the Betfair site only.

If this has still not resolved please contact us for further assistance.

Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.