Exchange: Ce este „Încasare” în aplicația mobilă Exchange? / Exchange: What is Cash Out on the Exchange mobile app?

Click here to skip to the English content

Încasare în Exchange este un produs Betfair care îți permite să accepți un profit sau o pierdere fără să aștepți terminarea meciului.
Betfair face calculele în timp real, pentru a-ți oferi o valoare pentru pariurile tale curente, în baza prețurilor de pe piața live.
Astfel, cu un singur clic poți încasa toate pariurile plasate pe o singură piață.

Puncte importante:

 • Încasarea nu este disponibilă în prezent pe toate piețele - pictograma „Încasare”  va fi afișată pentru piețele care acceptă Încasarea.
 • Încasarea plasează automat pariuri pe piața Betfair pentru a asigura o poziție.
 • Valoarea Încasării reprezintă suma minimă pe care ai primi-o dacă ai fi făcut o Încasare reușită.
 • Orice profit obținut de pe piață va fi plătit la soluționarea pieței.
 • Orice reducere a expunerii va fi creditată la loc în cont după plasarea unei Încasări reușite.
 • Încasarea va apăra doar dacă pariurile ce urmează a fi plasate sunt mai mari de 2GBP.
 • Dacă pe piață este deficit de lichiditate, este posibil ca Încasarea să nu fie disponibilă.
 • Valoarea Încasării reprezintă suma minimă pe care ai primi-o dacă ai fi făcut o Încasare reușită, însă sumele asociate Încasărilor nu sunt garantate, deoarece se bazează pe piețele Betfair live, în care prețurile suferă schimbări continue. Aceasta înseamnă că este posibil să primești mai mult sau mai puțin decât se indică sau că Încasarea poate să nu fie reușită sau să fie doar parțial reușită.
 • Dacă pariul este acceptat parțial, atunci îți vom oferi o nouă sumă pentru Încasare, în funcție de poziția revizuită și de prețurile actuale de pe piața Betfair.
 • Dacă pariul nu este acceptat, atunci îți vom oferi o nouă sumă pentru Încasare, în funcție de prețurile revizuite de pe piața Betfair.
Image


Cash Out on the Exchange is a Betfair product that allows you to lock in a profit or loss before waiting for the match to finish.
Betfair does the maths in real time to offer you the value of your current bets based on live market prices.
So using a single click you can cash out all bets placed on a single market.

Important Points:

 • Cash Out is currently not available in all the markets - the Cash Out icon  will be displayed for the markets that support Cash Out.
 • Cash Out automatically places bets on the Betfair market to lock in a position.
 • The Cash Out value is the minimum amount you would receive if you were to make a successful Cash Out.
 • Any profit made on the market will be paid when the market is settled.
 • Any reduction in exposure will be credited back to your account after placing a successful Cash Out.
 • Cash Out will only appear if the bets to be placed are greater than £2.
 • If there is a lack of liquidity in a market Cash Out may not be available.
 • The Cash Out value is the minimum amount you would receive if you were to make a successful Cash Out but Cash Out amounts are not guaranteed as they are based on the live Betfair markets where prices are constantly moving. This means you may receive more or less than indicated, or Cash Out may not be successful or only partially successful.
 • If a bet is partially accepted then we will offer you a new Cash Out amount based on your revised position and the current prices in the Betfair market.
 • If a bet is not accepted then we will offer you a new Cash Out amount based on the revised prices in the Betfair market.
Image

Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.