Exchange: De ce, după ce am încasat, am primit o sumă diferită de cea prezentată? / Exchange: Why did I get a different amount when I cashed out to the one advertised?

Click here to skip to the English content

Sumele asociate Încasărilor nu sunt garantate, deoarece se bazează pe piețele Betfair live, în care prețurile suferă schimbări continue. Aceasta înseamnă că este posibil să primești mai mult decât se indică sau că Încasarea poate să fie nereușită sau să fie doar parțial reușită.

Dacă Încasarea este nereușită sau parțial reușită, atunci îți vom oferi o nouă sumă pentru Încasare, în funcție de poziția revizuită și de prețurile actuale de pe piața Betfair.


Cash Out amounts are not guaranteed as they are based on the live Betfair markets, where prices are constantly moving. This means you may receive more than indicated, or your Cash Out may be unsuccessful or only partially successful.

If a Cash Out is unsuccessful or partially successful then we will offer you a new Cash Out amount based on your revised position and the current prices in the Betfair market.

Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.