Exchange: Ce este „Încasarea” și cum funcționează? / Exchange: What is Cash Out and how does it work?

Click here to skip to the English content

Încasare este un produs Betfair care îți permite să accepți un profit sau o pierdere fără să mai aștepți ca evenimentul să ia sfârșit.

Betfair face calculele necesare, pentru a-ți oferi o valoare în timp real pentru pariurile tale curente, în baza prețurilor de pe piața live.
Cu un singur clic poți încasa toate pariurile plasate pe o singură piață.

Ultimele actualizări:
Încasarea este acum disponibilă pentru piețele cu pariuri pe câștig la cursele de cai, pentru cursele din Marea Britanie și Irlanda. O rată de împrospătare mai rapidă a cotației Încasării, când cursa este în desfășurare, încearcă să sporească posibilitatea unei Încasări reușite pe o piață care se schimbă foarte rapid.

Puncte importante:

 • Încasarea este disponibilă pe o gamă largă și variată de piețe Betfair.
 • Pictograma Încasare  este afișată pentru piețele în care Încasarea este disponibilă. Este posibil ca Încasarea să nu fie disponibilă în momentele în care lichiditatea de pe o piață este scăzută.
 • Încasarea plasează automat pariuri pe piața Betfair pentru a asigura o poziție. Valoarea Încasării reprezintă suma minimă pe care ai primi-o dacă ai fi făcut o Încasare reușită.
 • Sumele asociate Încasărilor nu sunt garantate, deoarece se bazează pe piețele Betfair live, în care prețurile suferă schimbări continue. Aceasta înseamnă că este posibil să primești mai mult decât se indică sau că Încasarea poate să fie nereușită sau să fie doar parțial reușită.
 • Dacă Încasarea este nereușită sau parțial reușită, atunci îți vom oferi o nouă sumă pentru Încasare, în funcție de poziția revizuită și de prețurile actuale de pe piața Betfair.
 • Orice reducere a expunerii îți va fi creditată la loc în cont după plasarea unui pariu cu încasare reușită și orice profit obținut de pe piață va fi plătit la soluționarea pieței.
Image


Cash Out is a product from Betfair that allows you to lock in a profit or loss before waiting for the event to finish.

Betfair do the math to offer you a value in real time of your current bets based on the live market prices.
Using a single click you can cash out of all bets placed on a single market.

Latest updates:
Cash Out is now also available in Horse Racing win markets, for GB and Irish races. A faster refresh rate of the Cash Out quote, when the race turns in-play, tries to increase the possibility of a successful Cash Out in a very fast changing market.


Important Points:

 • Cash Out is available on a wide variety of Betfair markets.
 • The Cash Out icon  is displayed for the markets where Cash Out is available. Cash Out may not be available at times where there is low liquidity in a market.
 • Cash Out automatically places bets on the Betfair market to lock in a position. The Cash Out value is the minimum amount you would receive if you were to make a successful Cash Out.
 • Cash Out amounts are not guaranteed as they are based on the live Betfair markets where prices are constantly moving. This means you may receive more than indicated, or your Cash Out may be unsuccessful or only partially successful.
 • If a Cash Out is unsuccessful or partially successful then we will offer you a new Cash Out amount based on your revised position and the current prices in the Betfair market.
 • Any reduction in exposure will be credited back to your account after placing a successful cash out bet and any profit made on the market will be paid when the market is settled.
Image


Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.