Tied

Click here to skip to the English content

„Dead Heat” în pariere înseamnă că cel puțin doi participanți ocupă la egalitate o poziție într-un eveniment. La golf, în general, nu poți avea „Dead Heat” pentru câștigătorul unui turneu, deoarece se joacă găuri în plus pentru a decide câștigătorul final. De exemplu - în turneul Masters din SUA în 2013, Adam Scott și Angel Cabrera au terminat ambii cu același scor, dar nu a fost vorba de „Dead Heat”, deoarece au decis primul și al doilea loc într-un playoff.
Nu la fel stau lucrurile și pentru jucătorii de golf cu poziții pe podium. În majoritatea săptămânilor va avea loc un fel sau altul de situație „dead heat” în cadrul unui eveniment de golf.

Exemplu: Dead Heat pentru locul 8 - Turneul Masters din SUA în 2013

Ai mizat 6GBP Each Way pe Lee Westwood că va câștiga turneul Masters din SUA la 20/1 (21,0). Noi am plătit opt locuri înainte de începerea turneului la termeni Each Way de 1/4 din cote. Clasamentul arăta astfel la sfârșitul turneului:
 

Poziție                    Nume                     Scor

 Egalitate pe 1         Adam Scott             - 9

 Egalitate pe 1         Angel Cabrera         - 9

 3                             Jason Day               - 7

 Egalitate pe 4         Marc Leishman       - 5

 Egalitate pe 4         Tiger Woods           - 5

 Egalitate pe 6         Thorbjorn Olesen    - 4

 Egalitate pe 6         Brandt Snedeker    - 4

 Egalitate pe 8         Sergio Garcia         - 3

 Egalitate pe 8         Matt Kuchar            - 3

 Egalitate pe 8         Lee Westwood        - 3


Primele șapte locuri sunt ocupate și nedisputate; totuși, există trei jucători la egalitate pe locul 8. Ce se întâmplă acum?


Regulamentul pentru „dead heat” spune că miza ta trebuie împărțită la numărul de concurenți implicați în „dead heat” și apoi soluționată la cotele normale. Aceasta înseamnă că exemplul de mai sus se soluționează astfel:

Un pariu Each Way este practic format din două pariuri, unul că selecția câștigă și unul că selecția se clasează pe podium. Partea pentru câștig a pariului tău de 6GBP (6EUR) este pierzătoare, deoarece Westwood nu a câștigat turneul.
Partea pentru clasare pe podium a pariului tău este de 6GBP (6EUR). Într-o situație de „dead heat”, miza se împarte la numărul de concurenți implicați în „dead heat” și apoi se înmulțește cu numărul de locuri pentru care există egalitatea. În această situație avem trei jucători: Garcia, Kuchar și Westwood, toți la egalitate pentru un loc (al optulea). Aceasta înseamnă că miza ta de 6GBP (6EUR) devine 2GBP (2EUR) [miza se împarte la 3 (numărul de jucători la egalitate). Așa că, vom calcula 2GBP (2EUR) la 20/1 (21,0) cu termeni Each Way de 1/4 din cote. Calculul va arăta astfel:

Termen pentru clasare 20/1 împărțit la 4 = 5/1
Dead heat - trei jucători pe un singur loc
Miza ta redusă se schimbă de la 6GBP (6EUR) la 2GBP (2EUR)

Venit total:
Miza redusă x termen pentru clasare + miza redusă = 2GBP (2EUR) la 5/1= venit total = 12 GBP (12EUR)"


 

A dead heat in betting is when two or more participants tie for a position in an event. In golf, you generally cannot have a dead heat for the actual winner of a tournament, as extra holes are played to decide the overall winner. For example - in the 2013 US Masters Adam Scott and Angel Cabrera both finished with the same score but this is not a dead heat as they decide first and second place in a playoff.
This is not the case for the “placed” golfers. Most weeks will produce a dead heat of some description in a golf event.

The leader board looked like this at the end of the 2016 tournament:

Position         Name                     Score

 Tied 1            Adam Scott             - 9

 Tied 1            Angel Cabrera         - 9

 3                   Jason Day               - 7

 Tied 4           Marc Leishman       - 5

 Tied 4           Tiger Woods           - 5

 Tied 6           Thorbjorn Olesen    - 4

 Tied 6           Brandt Snedeker    - 4

 Tied 8           Sergio Garcia         - 3

 Tied 8           Matt Kuchar            - 3

 Tied 8           Lee Westwood        - 3

 

Example 1: Each Way dead heat for 4th place - 2016 US Masters

You have staked £20 each way on Paul Casey to win the US Masters at 40/1 (41.0). We paid five places before the start of the tournament at each way terms of 1/4 of the odds. The leader board looked like this at the end of the tournament:

The top three places are occupied and undisputed; however there are three players level the final two places. So what now?
Dead heat rules state that your stake should be divided by the number of competitors involved in the dead heat and then settled at the normal odds. This means that the example bet above would be settled as follows:

An each way bet is essentially two bets, one bet on the selection to win and one bet on the selection to place. The £10 (€10) win part of your bet is a loser, as Casey didn't win the tournament.
The place part of your bet is £10 (€10). In a dead heat situation, your stake is divided by the number of competitors involved in the dead heat and then multiplied by the number of places they are tied for. In this instance there are three players: Casey, Holmes and Johnson all tied for two places (4th and 5th). This means your £10 (€10) stake becomes £6.66 (€6.66). So we're working out £6.66 (€6.66) at 40/1 (41.0) with each way terms of 1/4 of the odds. The calculation will look like this:

Place terms 40/1 divided by 4 = 10/1
Dead heat - three players sharing two places
Your reduced stake changes from £10 (€10) to £6.66 (€6.66)

Total returns:
Reduced stake x place terms + reduced stake = £6.66 (€6.66) at 10/1+ £6.66 = total return = £73.26 (€73.26)

*Bets placed between 08:00 on 4th April 2016 to the start of the tournament on the 7th April 2016 will be paid out on 6 places, so there is no dead heat calculation required.

Example 2: Dead heat for 10th place - 2016 US Masters

You have staked £10 on Daniel Berger in the Top 10 of the US Masters at 12/1 (13.0). The top nine places are occupied and undisputed; however there are five players level in the final place in the Top 10. So what now?
Dead heat rules state that your stake should be divided by the number of competitors involved in the dead heat and then settled at the normal odds. This means that the example bet above would be settled as follows:

In a dead heat situation, your stake is divided by the number of competitors involved in the dead heat and then multiplied odds you took when placing the bet. In this instance there are five players: Berger/Day/Mcilroy/Rose/Snedeker for only one place (tenth). This means your £10 (€10) stake becomes £2 (€2) [stake is divided by 5, the number of players tied]. So we're working out £2 (€2) at 12/1 (13.0).

Total returns:
Reduced stake x Odds + your reduced stake = £2 (€2) at 12/1 + £2 = total return = £26 (€26)

Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.