Sportsbook: De unde provin prețurile și de ce sunt diferite față de cele din Exchange? / Sportsbook: Where do the prices come from and why are they different from the Exchange ones?

Click here to skip to the English content

Atunci când pariezi pe Sportsbook, pariezi împotriva Betfair, nu împotriva altor clienți Betfair. Prin urmare, Betfair stabilește prețurile și suportă riscul.

Cotele sunt, în general, mai mari pentru pariuri simple (Exchange) decât pentru aceleași selecții în Sportsbook, dar, spre deosebire de Exchange, dacă plasezi pariuri Sportsbook nu vei plăti comision pentru câștiguri.


When you bet on Sportsbook you are betting against Betfair rather than against other Betfair customers. Therefore it is Betfair that set the prices and carry the risk.

The odds are generally higher for Singles bets (Exchange) than for the same selections in Sportsbook, but unlike the Exchange, when you place Sportsbook bets you will not pay commission on your winnings.


 

Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.