Cum pot solicita reactivarea contului meu după terminarea perioadei de excludere? / How do I request for my account to be reactivated after my exclusion period has ended?

Click here to skip to the English content

Dacă dorești reactivarea contului după o perioadă de auto-excludere temporară, va trebui să iei legătura cu Serviciul de asistență clienți.

Echipa noastră va putea apoi să-ți examineze contul în timp ce ești în contact.

Pentru a te ajuta să te menții în control, dispunem de o serie de instrumente de protejare a jucătorului, dezvoltate în beneficiul tău. acestea includ limite de depunere, limite de pierdere și Pauze.

Ține  cont de următoarele:

  • Nu vom reactiva niciun cont, dacă perioada de excludere este încă activă și nu a expirat.
  • Nu îți putem reactiva contul dacă ai ales auto-excluderea permanentă.
  • Nu există nicio garanție că îți vom redeschide contul.

Ajutor suplimentar:

Jocurile de noroc pot deveni o problemă, iar organizații precum GamCare și Gordon Moody pot oferi asistență și sprijin prețios în caz că vrei să discuți îngrijorările tale.

Pentru un număr foarte mic de oameni, jocurile de noroc reprezintă sau pot deveni o problemă, iar organizații precum GamCare (care poate fi contactată la http://www.gamcare.org.uk/ sau la numărul de telefon gratuit 0808 802 0133) pot oferi asistență prețioasă în caz că vrei să discuți îngrijorările tale.

Gordon Moody oferă asistență și consiliere tuturor celor afectați în mod negativ de jocurile de noroc. Membrii echipei Gordon Moody activează din locații din Marea Britanie, dar și la nivel internațional. Site-ul organizației poate fi accesat la: www.gamblingtherapy.org.


If you'd like your account reactivated after a period of temporary self exclusion, you'll need to get in touch with Customer Service.

Our team will then be able to review your account whilst you are present on the contact.

To help you stay in control we have a number of player protection tools for your benefit. These include deposit limits, loss limits and Time Outs.

Please be aware:

  • We will not reactivate any account if the period of exclusion is still valid and has not expired.
  • We can't reactivate your account if you have chosen permanent self exclusion.
  • There is no guarantee that your account will be reopened.

Further help:

Gambling can become a problem and organisations such as GamCare and Gordon Moody can provide valuable assistance and support if you would like to discuss any concerns that you may have.

For a very small number of people gambling is or can become a problem and organisations such as GamCare (who can be contacted at http://www.gamcare.org.uk/ or by their Freephone number 0808 802 0133) can provide valuable assistance if you would like to discuss any concerns that you have.

Gordon Moody provides support and counselling for anyone adversely affected by gambling. Members of the Gordon Moody Team operate from locations both within the UK and internationally. Its site can be accessed at: www.gamblingtherapy.org.

 

Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.