Ce este un atac DDoS? / What is a DDoS attack?

Click here to skip to the English content

Un atac DDOS (Designated Denial of Service - Refuzarea serviciului desemnat) reprezintă o tehnică folosită de infractori pentru a întrerupe funcționarea site-urilor web sau pentru a le face să cadă. Funcționează prin trimiterea a milioane de solicitări de pagini către un site web (ca atunci când apeși F5 pentru a reîmprospăta o pagină web), până când, în final, site-ul cedează. Este posibil să fi văzut cum, în perioada Crăciunului, platformele Sony Playstation și Microsoft Xbox au fost atacate de un grup similar, care solicita să fie plătit cu Bitcoin înainte de a restaura serviciul.

Banii mei sunt în siguranță?
Absolut. Toate fondurile clienților sunt cât de protejate și de sigure posibil.

Se poate întâmpla din nou?
Da. Ar fi o iresponsabilitate din partea Betfair să pretindă că nu vom mai fi atacați niciodată, totuși, nu-ți face griji, pentru că disponibilitatea și stabilitatea site-ului continuă să fie priorități de vârf și vom investi în continuare în sisteme care să ne protejeze de activitatea infracțională.


A DDOS (Designated Denial of Service) Attack is a technique used by criminals to disrupt or crash websites. It works by sending millions of page requests to a website (just like when you hit F5 to refresh a webpage), until it eventually crashes. You may have seen over Christmas the Sony Playstation and Microsoft Xbox platforms were attacked by a similar group, who demanded Bitcoin payment before they would restore the service.

Is my money safe?
Absolutely yes. All client funds are ring-fenced and are as secure as can be.

Could it happen again?
Yes. It would be irresponsible for Betfair to claim that we won't ever be attacked again, however rest-assured that site uptime and stability continues to be our top priority and we'll continue to invest in systems that protect us from criminal activity.

Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.