Cum pot identifica site-urile web de phishing? / How can I identify phishing websites?

Click here to skip to the English content

Mai jos sunt prezentate câteva caracteristici ale site-urilor web de phishing.

Bară de adresă ascunsă
Multe site-uri web de phishing dezactivează bara de adrese a browserului, făcând ca adresa site-ului web pe care îl vizitezi să nu fie vizibilă. Acest lucru este intenționat, pentru ca tu să nu observi că site-ul vizitat este unul fabricat și nu conține adresa corectă.

URL-uri înșelătoare.
Câteodată, e-mailurile de phishing prezintă linkuri care sunt asemănătoare adresei site-ului web autentic al unei companii. Totuși, dacă faci clic pe aceste linkuri, vei fi direcționat pe un site web fabricat. Iată câteva indicii la care să fii atent:

  • Dacă vezi un caracter @ în mijlocul unui URL, există șanse mari ca acesta să fie fals (de ex. https://Betfair.com@ 3574397731).
  • Chiar dacă un URL conține cuvântul „Betfair”, este posibil să nu fie un site Betfair.

Iată câteva exemple de URL-uri înșelătoare: www.Betfairsecure.com, www.myBetfair.com etc. Fii foarte atent la structura adresei URL. De ex., myBetfair.com nu este un URL Betfair autentic, în timp ce my.Betfair.com este (myBetfair.com este un domeniu total diferit de Betfair.com). Domeniile principale folosite de Betfair includ Betfair.com și Betfairpoker.com.

Recomandări:

  • În cazul în care crezi că ai accesat din greșeală un site web de phishing, nu trebuie decât să ne dai un telefon pentru a te ajuta.
  • În cazul în care nu știi sigur dacă un site web vizitat este un site Betfair autentic sau nu, te rugăm să ne contactezi la antiphishing@betfair.com.

Figura 1: Site Betfair fals cu URL înșelătorFigura 2: Site Betfair fals în format zecimal

ImageFigura 3: Site Betfair fals cu un URL ce conține cuvântul Betfair

ImageFigura 4: Falsificarea numelui de domeniu cu Betfair ca subdomeniu

ImageFigura 5: Falsificarea unui domeniu cu ortografiere asemănătoare (www.betfaiir.com)

ImageImage


The following are some characteristics of Phishing websites.

Hidden Address bar
Many Phishing websites disable the browser’s ‘address bar’, meaning that the address of the website you are visiting is not visible to you. This is deliberate so that you will not notice that the site you are viewing is a hoax website and not the correct address.

Deceptive URLs.
Phishing emails sometimes show links that appear similar to the web address of a genuine company website. Clicking on these links however will result in you visiting a hoax website. Here are some indicators to be watchful for:

  • If you see an @ character in the middle of a URL, there's a good chance this is a spoof (e.g. https://Betfair.com@ 3574397731).
  • Even if a URL contains the word "Betfair” it may not be a Betfair site.

Examples of deceptive URLs include: www.Betfairsecure.com, www.myBetfair.com etc. Pay close attention to the URL structure. E.g. myBetfair.com is not a genuine Betfair URL whereas my.Betfair.com is (myBetfair.com is totally different domain to Betfair.com). The primary domains used by Betfair include Betfair.com and Betfairpoker.com.

Recommendations:

  • If you think you may have accidentally visited a Phishing website, we're only a phone call away to help you.
  • If you are suspicious whether a website you have visited is an authentic Betfair website please contact antiphishing@betfair.com.

Figure 1: Spoofed Betfair site with deceptive URL

Image

Figure 2: Spoofed Betfair site in decimal format

Image

Figure 3: Spoofed Betfair site with URL containing word Betfair

Image

Figure 4: Spoofing domain name with Betfair as sub domain

Image

Figure 5: Spoofing domain with close spelling (www.betfaiir.com)

Image


 

Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.