Cum pot identifica e-mailurile de tip phishing? / How can I identify phishing e-mails?

Click here to skip to the English content

Un e-mail de phishing (sau falsificat) va încerca să reprezinte o companie bine cunoscută, precum Betfair, și să solicite informații personale de la tine, clientul. Mai jos sunt prezentate câteva caracteristici care te vor ajuta să identifici e-mailurile de phishing:

Formule de salut comune sau generale
Multe e-mailuri de phishing încep cu o formulă de salut comună, precum „Stimate membru Betfair”. Dacă nu-ți vezi numele sau prenumele, ar trebui să devii suspicios, să nu faci clic pe niciun link și să nu deschizi niciun atașament.

O senzație falsă de urgență
Multe e-mailuri falsificate încearcă să te alarmeze, susținând că există un risc la care îți supui contul dacă nu îl actualizezi imediat. Este posibil ca e-mailul să pretindă chiar că în contul tău a avut loc o tranzacție neautorizată sau că Betfair își actualizează înregistrările și are nevoie de confirmarea detaliilor tale. Toate acestea sunt tactici folosite pentru a te păcăli să faci clic pe un link fals, care deschide apoi un site web fabricat, care te încurajează să-ți introduci din nou informațiile personale și financiare.

Greșeli de ortografie și de gramatică
E-mailurile de phishing conțin adesea greșeli de ortografie, de gramatică sau au cuvinte lipsă. Acest lucru se poate datora faptului că e-mailul respectiv nu este scris în limba maternă a fraudatorului sau pentru că greșelile de ortografie ajută fraudatorii să evite filtrele de spam din e-mail.

Linkuri false
Unele e-mailuri de phishing arată ca pagina web a unei companii. Verifică întotdeauna destinația unui link înainte de a face clic, deplasând cursorul mouse-ului deasupra sa și examinând adresa site-ului web în bara de stare a browserului sau a e-mailului.


A Phishing (or spoofed) email will try to represent a well-known company such as Betfair and request personal information from you, the customer. The following are some characteristics to help you identify Phishing emails:

Common or general greetings
Many Phishing emails begin with a common greeting, such as, "Dear Betfair member". If you don't see your first or last name, be suspicious and don't click on a link or open any attachment.

A false sense of urgency
Many spoofed emails try to alarm you by claiming your account is at risk unless you update it immediately. The email may even claim that an unauthorized transaction occurred on your account, or that Betfair is updating its records and needs confirmation of your details. These are all tactics to trick you into clicking on a fake link which then opens a hoax website that encourages you to re-enter your personal and financial information.

Misspellings and bad grammar
Phishing emails often contain spelling mistakes, bad grammar, or missing words. This can be due to the fact that the email is not written in the native language of the fraudster, or because spelling mistakes help fraudsters avoid email spam filters.

Fake links
Some Phishing emails look like a company's webpage. Always check the destination of any link before you click by moving your mouse over it and examine the website address in your browser or email status bar.

Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.