Ce face Betfair pentru a te proteja? / What is Betfair doing to protect you?

Click here to skip to the English content

La Betfair, securitatea informațiilor tale personale este o prioritate. Iată câteva dintre modalitățile în care noi ajutăm la protejarea ta și a contului tău:

 • Informațiile de conectare sunt trimise întotdeauna criptate.
  Atunci când te conectezi pe site-urile noastre web, numele tău de utilizator și parola sunt trimise în mod securizat. Înainte ca numele de utilizator și parola să părăsească computerul tău, le criptăm cu ajutorul tehnologiei Secure Socket Layer (SSL). SSL protejează informațiile în drumul parcurs de acestea prin internet.
 • Toate software-urile Betfair sunt testate cu privire la securitate.
  Echipe interne și externe de securitate testează în mod constant software-urile Betfair pentru a detecta vulnerabilități de securitate. Folosim o combinație de tehnici de testare a securității pentru a ne asigura că aplicațiile noastre au cea mai înaltă calitate. În plus, efectuăm teste de securitate pentru toate aplicațiile terțe, care folosesc pachetul API public al Betfair și fac parte din Programul Betfair pentru dezvoltatori.
 • Aplicăm parole mai puternice.
  Toate parolele clienților sunt verificate în momentul creării, pentru a vedea dacă respectă politicile Betfair privind puterea minimă a parolei.
  Contul tău va fi dezactivat temporar după mai multe încercări nereușite.
  Acest mecanism de securitate este conceput pentru a opri atacurile obișnuite de ghicire/forțare a parolei îndreptate împotriva contului tău.
 • Istoricul contului tău este disponibil online.
  Dacă suspectezi o compromitere a contului, poți vizita pagina „Contul meu” și poți vedea cele mai recente tranzacții și activități din cont.
 • Modificările sensibile din contul tău necesită autentificare.
  Toate detaliile sensibile sunt protejate cu datele de conectare ale contului tău. Aceasta înseamnă că, în cazul în care contul tău ajunge în mâinile unui atacator, nu va fi posibilă modificarea detaliilor tale personale.


At Betfair, the security of your personal information is a priority. Here are some of the ways we help to protect you and your account:

 • Login information is always submitted encrypted.
  When you log in to our website, your username and password are submitted securely. Before your username and password leave your computer, we encrypt them using Secure Socket Layer (SSL) technology. SSL protects information as it crosses the internet.

 • All Betfair software is security tested.
  Internal and external security teams constantly test Betfair software for security vulnerabilities. We use a mixture of security testing techniques to ensure that our applications are of the highest quality. Moreover, we do security testing for all third party applications, which use Betfair’s public API and are part of Betfair’s Developer Program.

 • We enforce stronger passwords.
  All customer passwords are checked upon creation against Betfair’s minimum password strength policies.
  Your account will be temporarily deactivated after several unsuccessful attempts.
  This security mechanism is designed to stop common password guessing/brute force attacks against your account.

 • Your account history is available online.
  If you are suspicious that your account may be compromised you can visit ‘My Account’ page and see your most recent account transactions and activities.

 • Sensitive changes to your account require authentication.
  All sensitive details are protected with your account credentials. This means that in case your account is in the hands of an attacker it will not be possible to change your personal details.

Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.