Cum mă pot proteja mai bine online? / How can I better protect myself online?

Click here to skip to the English content

 • Ai grijă la e-mailurile de tip phishing.
  E-mailurile de la Betfair vor fi trimise mereu în același format și cu aceeași structură. Nu îți vom cere niciodată să îți actualizezi detaliile/parolele făcând clic pe un link trimis prin e-mail. Dacă, în orice moment, vrei să-ți actualizezi informațiile, conectează-te întotdeauna la cont vizitând www.betfair.ro și accesând secțiunea „Contul meu”. Acest lucru este valabil și pentru e-mailurile de la bănci și alte afaceri legitime.
 • Verifică detaliile conectărilor.
  Vizitează secțiunea „Contul meu” și fă clic pe „Securitatea mea”. În această secțiune poți vedea date despre conectările recente. Dacă identifici conectări care ridică semne de întrebare, te rugăm să contactezi Betfair pentru îndrumări suplimentare.
 • Nu împărtăși niciodată altcuiva numele de utilizator și parola.
  Niciodată și în nicio circumstanță nu dezvălui unei terțe părți numele de utilizator și parola Betfair. Memorează numele de utilizator și parola și asigură-te că nu pot fi ghicite cu ușurință. Nu este niciodată înțelept să notezi aceste detalii undeva sau să le stochezi pe computer.
 • Schimbă-ți parola cu regularitate.
  O bună practică de securitate este să-ți schimbi parola cu regularitate. Deținerea unei parole specifice Betfair, și anume una pe care nu o folosești pentru alte servicii, va spori, de asemenea, securitatea contului tău. Pe scurt, cu cât divulgi mai mult secretul, cu atât cresc șansele să fie dezvăluit de cineva.
 • Nu face niciodată clic pe un link care se pretinde că te trimite pe site-ul web Betfair.
  Accesează întotdeauna site-ul web Betfair introducând manual adresa în browserul web. Adesea, fraudatorii încearcă să te direcționeze către un site web de pe care poate fi descărcat în computerul tău un software malițios sau poate fi executat în sesiunea ta de browser.
 • Deconectează-te întotdeauna din contul Betfair după ce termini de utilizat site-ul.
  Dacă nu te deconectezi, este posibil să lași contul expus unor atacuri de preluare a sesiunii pentru o scurtă perioadă de timp.
 • Ai grijă la e-mailurile de la persoane pe care nu le cunoști sau în care nu ai încredere.
  Acestea pot dăuna computerului și cel mai bine este să le ștergi imediat.
 • Instalează software cunoscut pentru antivirus, firewall și filtrare a spamului.
  Acesta îți va oferi cea mai bună protecție posibilă împotriva accesării informațiilor tale de către infractori. Nu uita să actualizezi cu regularitate acest software atunci când ți se cere.
 • Evită, pe cât posibil, folosirea de computere și terminale publice pentru a-ți accesa contul Betfair.
  Este posibil ca, înainte de a le utiliza tu, pe aceste sisteme să fi fost încărcate software-uri malițioase, precum programe de tip keylogger și troieni.
 • Ștergeți-vă datele private din browser.
  Acest lucru este important în special dacă folosești computere sau terminale cu acces public. Șterge toate datele private, precum parolele salvate, memoria cache, modulele cookie și datele din formulare imediat după ce folosești un computer public.

Referințe externe suplimentare:

 • Actualizări regulate și informații despre securitatea browserului și a sistemului tău de operare: Microsoft, Apple, Firefox, Chrome.
 • Get Safe Online și Identity Theft sunt două site-uri dezvoltate de guvern, poliție și organisme de top din domeniu, pentru a oferi sfaturi despre cum poți fi în siguranță online și despre cum să te protejezi de atacurile care au drept scop furtul de identitate.
 • CIFAS este o organizație nonprofit, dedicată prevenirii fraudei. Serviciul este deschis oamenilor care sunt supuși riscului de atacuri ce au drept scop furtul de identitate și celor care au fost victimele unor astfel de atacuri.


 • Be aware of phishing emails.
  Betfair emails will be sent in the same format and structure at all times. We will never request you to update your details/passwords by clicking on a link via email. If at any time you wish to update information always login to your account by visiting www.betfair.com and going to the ‘My Account’ section. This applies to emails from banks and other legitimate businesses.

 • Check your logins.
  Visit the ‘My Account’ section and click on ‘My Security’. In this section you can view your recent logins. If you do identify any logins that you are concerned about, please contact Betfair for further guidance.

 • Don’t share your username and password.
  Never, ever, under any circumstances disclose your Betfair username and password to a third party. Memorise your username and password and ensure it is not easily guessed. It is never wise to write down these details or store them on your computer.

 • Change your password regularly.
  It's a good security practice to change your password on a regular basis. Having a Betfair specific password, i.e. one that you do not use for other services, will also increase the security of your account. Simply put, the more you share your secret, the higher the chances of being leaked.

 • Never click on a link, which purportedly sends you to the Betfair website.
  You should always access the Betfair website by typing the address into your web browser. Fraudsters often attempt to direct you to a website where malicious software can be downloaded to your computer or executed within your browser session.

 • Always log out of your Betfair account once you have finished using the site.
  If you don’t log out you may leave your account exposed to session hijacking attacks for a short period of time.

 • Beware of emails from people you do not know or trust.
  These could be harmful to your computer and it is best that you delete them immediately.

 • Install reputable anti-virus, firewall and spam filtering software.
  This will give you the best possible protection against criminals accessing your information. Make sure you regularly update this software when prompted to do so.

 • Avoid, if possible, using publicly available computers and terminals to access your Betfair account.
  Malicious software, such as key loggers and Trojan horses, could be loaded onto these systems prior to your use.

 • Clear your private data from your browser.
  This is especially important if you use public access computers or terminals. Be sure to clear all private data such as saved passwords, cache, cookies and form data right after you use a public computer.


Additional external references:

 • Regular updates and information about your browser and operating system security: Microsoft, Apple, Firefox, Chrome.
 • Get Safe Online and Identity Theft are two site developed by the Government, police and industry-leading bodies to offer advice on how to stay safe online and how to protect yourself from identity theft attacks.
 • CIFAS is a non-profit organisation dedicated to prevent fraud. The service is open to people who have fallen victim to or are at risk of identity theft attacks.

Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.