Sportsbook: Ce este Acca Edge? / Sportsbook: What is Acca Edge?

Click here to skip to the English content

„Acca Edge” înlocuiește „Asigurarea Acca” și, odată cu aceasta, vă oferim cea mai competitivă formă de asigurare din domeniu:

 • Rambursare în numerar, când concurenții rambursează ca pariuri gratuite
 • Îți primești rambursarea imediat după ce ultima rundă este soluționată, fără să mai trebuiască să aștepți până a doua zi ca să-ți primești plata
 • Acca Edge se aplică pariurilor triple și celor superioare, nu doar de la cele cvintuple în sus, ca în cazul concurenților – acest lucru nu mai este disponibil nicăieri în altă parte
 • Oferim acest produs pentru toate sporturile, putem combina orice selecții dorești – acest lucru nu mai este disponibil nicăieri în altă parte
 • Rambursările nu au un plafon maxim (plafonul general maxim pentru rambursare în domeniu este de 25 GBP)
 • Nu impunem cote minime pentru care să fie nevoie să te înregistrezi; odată ce ai cel puțin trei selecții, Acca Edge se activează.

Cum se calculează reducerea cotelor?
Calculăm reducerea cotelor pentru a oferi prețul adevărat la care pariul ar fi, dacă una dintre selecții nu ar câștiga. Pe scurt, probabilitatea ca una dintre selecții să nu câștige.

Care este valoarea maximă a rambursării cu Acca Edge?
Nu există rambursare maximă cu Acca Edge.

Pot plasa pariuri EW sau pariuri permanente cu Acca Edge?
Dacă un client selectează un pariu EW sau își permanentizează pariurile, nu îi va fi oferită Acca Edge.

Pot folosi un token de pariu gratuit cu Acca Edge?
Nu poți folosi un token de pariu gratuit cu Acca Edge.

Pot selecta pariuri SP cu Acca Edge?
Niciun pariu cu selecții SP nu va fi disponibil cu Acca Edge.

Ce se întâmplă dacă...

 • o rundă este anulată:
  Acca Edge este anulată. Pariul revine la prețul de dinaintea aplicării Acca Edge.
 • apare o situație de dead heat:
  Acca Edge este anulată. Pariul revine la prețul de dinaintea aplicării Acca Edge.
 • folosești Încasarea:
  Pariul este soluționat pentru suma Încasată și orice plată Acca Edge ulterioară este anulată. Șansa de aplicare a asigurării Acca Edge este luată în calcul în oferta de Încasare.
 • BOG Edge (Cele mai bune cote garantat):
  Acca Edge și BOG funcționează în tandem. Dacă pariul câștigă, returnarea se bazează pe noile prețuri BOG, iar procentul de reducere Acca Edge se aplică în continuare (același ca la plasarea pariului).
  Exemplu:
  •     Cvadruplu cu toate cele 4 runde la 2/1
  •     Acca Edge folosită, fapt care reduce prețul pariului cu selecții multiple de la 80/1 la 72/1 (reducere de 9,9%)
  •     Pariul este câștigător și BOG se aplică pentru 1 cal, crescând prețul la 3/1
  •     Pariul se plătește la 96/1 (reducere de 9,9% la cotele BOG pentru selecția multiplă de 107/1)
 • Edge și deducerea conform regulii 4 pentru cursele de cai:
  Acca Edge și Regula 4 funcționează în tandem. Dacă pariul câștigă, returnarea se supune regulii 4, dar și procentului Acca Edge (același ca la plasarea pariului)

 


'Acca Edge' is replacing the 'Acca Insurance' and with that we are now offering the most competitive form of insurance in the industry:

 • Refunding as cash when the competitors refund as free bets
 • Receive your refund straight away when the last leg is settled, not having to wait around to the next day to receive your payment
 • Acca Edge applies to trebles and above, not five folds and above that other competitors offer – cannot get this anywhere else
 • We offer this across all sports, we can mix any selections that you want – cannot get this anywhere else
 • We don’t have any max refunds (general max refund in the industry is £25)
 • There is no minimum odds you have to sign up to, once you have three selections or above, Acca Edge kicks in.


How is the reduction in odds calculated?
The reduction in odds is calculated by us to offer the true price the bet would be, if one of the selections failed to win. So in a nutshell, the probability of one of the selection not winning.


What is the maximum refund amount on Acca Edge?
There is no maximum refund on Acca Edge.


Can I place an EW bets or permed bets with Acca Edge?
If a customer selects EW or perm their bets, they will not be offered Acca Edge.


Can I use a free bet token with Acca Edge?
You cannot use a free bet token with Acca Edge.


Can I select SP bets with Acca Edge?
Any bets with SP selections will not be available with Acca Edge.


What happens when ...

 • a leg is voided:
  Acca Edge gets voided. Bet reverts to the price before Acca Edge was applied.
 • there is a dead heat:
  Acca Edge gets voided. Bet reverts to the price before Acca Edge was applied.
 • you use Cash Out:
  Bet gets settled for the Cash Out amount and any further Acca Edge payment is void. Chance of Acca Edge applying is factored into Cash Out offer.
 • BOG Edge (Best Odds Guaranteed):
  Acca Edge and BOG work in tandem. If the bet wins the return is based off the new BOG prices, and the Acca Edge reduction % still applies (which is the same as it was at bet placement).
  Example:
  •     4-fold with all 4 legs at 2/1
  •     Acca Edge used, which reduces the multiple price from 80/1 to 72/1 (9.9% reduction)
  •     Bet wins and BOG applies for 1 horse, taking it to 3/1
  •     Bet pays out at 96/1 (9.9% reduction to the BOG multiple odds of 107/1)
 • Horseracing rule 4 deduction Edge:
  Acca Edge and Rule 4 work in tandem. If the bet wins the return is subject to the rule 4 and also the Acca Edge % (which is the same as it was at bet placement)


Please refer here for further details and examples around Acca Edge.

Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.