Exchange: Dacă reprezint o Casă de pariuri, cum pot obține informații pentru a stabili care este răspunderea mea privind taxele generale de pariere în Marea Britanie? / Exchange: If I am a Bookmaker how can I obtain information to determine

Click here to skip to the English content

 1. Completeză formularul „Casă de pariuri - Solicitare de informații Exchange” (atașat în partea de jos a acestei Întrebări frecvente). Formularul trebuie semnat de către o persoană cu drept de semnătură.
 2. Trimite formularul ca atașament la bookmakers@betfair.com.
 3. Vei primi un e-mail de confirmare a primirii solicitării.
 4. Informațiile îți vor fi furnizate în termen de 14 zile de la ultima dată dintre:
  - Data la care este primită solicitarea; sau
  - Data finală a perioadei contabile privind taxele generale de pariere pentru care sunt solicitate informațiile.

Reține:
Informațiile vor fi furnizate doar cu privire la perioade formate din zile calendaristice complete și vor fi limitate la un singur număr privind încasările de mize nete pentru pariurile de tip Contra confirmate pentru clienți din Marea Britanie pentru perioada contabilă privind taxele generale de pariere pentru care sunt solicitate informațiile. Betfair va stabili dacă o persoană este din Marea Britanie sau nu.


 1. Complete the form 'Bookmaker - Exchange Information Request' (attached to this FAQ at the bottom). The form has to be signed by an authorised signatory.

 2. Submit the form as an attachment to bookmakers@betfair.com.

 3. You will receive a confirmation e-mail that the request has been received.

 4. The information will be provided within 14 days of the later of :
  - The date the request is received; or
  - The final date of the General Betting Duty accounting period for which the information is sought.

Note:
Information will only be provided in respect of periods comprised of whole calendar days and will be restricted to a single net stake receipts figure for lay bets matched against UK customers for the General Betting Duty accounting period for which the information is sought. Whether someone is a UK person will be determined by Betfair.